Denne side er under opbygning

 


Kender du De Ti Bud?

Det første bud:
Det andet bud:
Det tredje Bud:
Det fjerde bud:

Du kendte til sandhed og ved hvad man bør - men verden trak bag den lukkede dør

Du fulgte med strømmen og gav dit farvel, ville følge verden og tækkes dig selv

 

Og jeg håber - du virkelig blir træt, af verdens væsen som fører dig væk

Håber du husker de ord som du fik, og hver gang du mindes: vil føle et stik!

 

Får verden kan grine og gøre dig høj -  der midt i kaos og menneskestøj

Men ingen kan gi dig den fred som du fik, som da Jesus gav dig sit trøstende blik

 

Nej ingen kan sikre og guide din vej, som Jesus der ofrede livet for dig

Hvorfor gå af den brede vej? hvor mørket med glæde vil opsluge dig?

 

Hvorfor svigte det kald som du fik, og indtage verdens berusende drik?

Se du ikke - at alt hvad der sker, viser at enden er vanvittig nær?

 

Tør du virkelig vælge det fra - som sikrer en plads hos din himmelske Far?

Hvad kan den gi dig, den mølædte klud, den knuser sit offer og hader din Gud?

 

Hvad kan den bringe af løfter og ord? for verden hader enhver som tror

Den sir: opgiv din frelse, din renhed dit kald, for vejen er hård, hvis den er for smal

 

Den sir: glem hvor du kom fra, tænk kun på dig selv - stol på din lykke – stol på dit held!

Den strammer sit jerngreb - vil holde dig fast -  indtil du spotter din Jesus i hast

 

For så kan du endelig blive i fred, ej tage stilling, og bare flyde med

Men en ting som aldrig kan lukkes ned, bliver din indre kulsorte samvittighed...

www.tropågud.dk  | tropaagud@gmail.com